Lý Do Tôi Tham Gia Tranh Cử

Xin chào, tôi là Kurt. Tôi là đảng viên Đảng Dân Chủ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công, tư và phi lợi nhuận và tôi muốn áp dụng các kỹ năng tôi đã học được để cải thiện khả năng tiếp cận với một trong những trách nhiệm công dân quan trọng nhất, đó là bỏ phiếu.

Đối mặt với một chiến dịch đàn áp cử tri trên toàn tiểu bang, tôi đang khởi động một chiến dịch toàn quận về khả năng tiếp cận của cử tri. Đã đến lúc cải thiện trải nghiệm của cử tri và giúp Quận Travis rút ngắn tối đa hàng người đợi vào bỏ phiếu và tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất ở Texas!

Nhận Thông Tin Cập Nhật

Show support by displaying a sign in your yard!

Tell your neighbors why you support Kurt below!