Giới Thiệu

Là một công dân Texas thế hệ thứ năm, tôi học chuyên ngành Chính Phủ và Chính Sách Công tại Đại Học Virginia. Tôi đã từng làm công việc tư vấn chiến lược để nâng cấp các hệ thống và quy trình của chính phủ tại Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) và Sở Cựu Chiến Binh (Veterans Affairs, VA). Sau một năm giảng dạy tiếng Anh ở Brazil theo Chương Trình Học Bổng Fulbright, tôi trở lại Texas để làm việc với tư cách là giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp di động vi mô. Giờ đây, tôi đủ may mắn để có thể làm việc tại Raise Your Hand Texas, tại đây, tôi sử dụng dữ liệu để giúp thúc đẩy những thay đổi tích cực về chính sách trong hệ thống giáo dục công của tiểu bang chúng tôi. Tôi cũng tự hào khi được tham gia hoạt động tình nguyện cùng Manos de Cristo với tư cách là Trợ Lý Giảng Dạy Lớp Học Tư Cách Công Dân, giúp những người nhập cư đến Quận Travis từ khắp nơi trên thế giới vượt qua quá trình phức tạp để trở thành công dân nhập tịch.

Giống như nhiều người khác trong năm 2020, tôi bị sốc và đau buồn trước tình hình thế giới. Mặc dù tôi luôn quan tâm đến việc bỏ phiếu và bầu cử, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách thức mà bỏ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi rất nhiều vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, bình đẳng chủng tộc và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tôi cũng đã tìm hiểu thêm về việc quê hương của tôi, Texas, có một số luật bỏ phiếu hạn chế nhất và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trên toàn quốc như thế nào. Chính quyền của dân, do dân và vì dân được chèo lái và định hình chỉ bởi một phần nhỏ người dân, quá nhiều người bị tước quyền tham gia khỏi tiến trình chính trị.

Để hành động, tôi đã tình nguyện đảm nhận vị trí Phó Lục Sự và Nhân Viên Phòng Phiếu của Quận Travis. Từ việc làm một gian hàng tại chợ nông sản cho đến việc đăng ký cho sinh viên tại Đại Học Texas Speedway vào ngày hạn chót đăng ký, việc giúp hơn 100 cử tri mới đủ điều kiện điền vào biểu mẫu đăng ký, giải đáp thắc mắc và xóa bỏ hiểu nhầm là điều rất thú vị và có ý nghĩa. Vào Ngày Bầu Cử, tôi làm công tác bầu cử và gặp gỡ những người tuyệt vời, vị tha, có tinh thần công dân, đã dành nhiều giờ để ủng hộ nền dân chủ của chúng ta. Thật buồn và bực bội khi thấy chính quyền tiểu bang đặt ra nhiều rào cản cử tri: số lượng cử tri đăng ký trực tuyến không đủ, thời gian khó khăn và thiếu hụt giáo dục. Tuy nhiên, tôi nhận ra các vấn đề ở cấp quận — hàng dài người xếp hàng, chương trình nhân viên phòng phiếu thiếu hụt tài chính và không đủ khả năng tiếp cận các cử tri mới và chưa được phục vụ đúng mức — cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử.

Tôi nhận ra rằng có thể sử dụng các kỹ năng mà tôi có được trong kinh nghiệm nghề nghiệp và tham gia hoạt động tình nguyện viên của mình để cải thiện quy trình bầu cử của chúng ta. Công việc của tôi tập trung vào việc phân tích dữ liệu chính để xác định các giải pháp có tác động và tôi muốn đưa những kỹ năng đó vào công việc bằng cách đảm nhiệm vai trò Thư Ký Quận.

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể mở rộng các tùy chọn bỏ phiếu, đầu tư vào chương trình nhân viên phòng phiếu và phát triển ứng dụng bầu cử tốt nhất toàn tiểu bang Texas! Chúng tôi tự hào khi có sự tham gia của công dân và các chính sách thân thiện với cử tri ở Quận Travis, và chúng tôi có cơ hội đặt tiêu chuẩn lên hàng đầu ở Texas về khả năng tiếp cận của cử tri và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Liên hệ Chế độ dân chủ sẽ chiến thắng khi có nhiều người bỏ phiếu hơn. Hãy tham gia chiến dịch của chúng tôi và bầu Kurt vào vị trí Thư Ký!