Tình nguyện viên

Tham Gia Chiến Dịch Đưa Người Dân Lên Nắm Quyền của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng cách nào?
Bạn muốn giúp đỡ như thế nào?
Khi nào bạn có thể tham gia hoạt động tình nguyện?